Najaar wordt eind dit jaar

6 september '18

Volgens de eerdere planning zou medio september de verkoop starten van 35 woningen in fase 2 van KVL Dorp. Helaas moeten we deze planning nu aanpassen.

image alt

Vergunningsprocedure

Even voor de zomervakantie is de uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd voor de 35 woningen in fase 2 van KVL Dorp. Deze vergunningsaanvraag omvatte tevens een aanpassing op het huidige bestemmingsplan, omdat op de meest noordelijke strook grond, tegen de Nijverheidsweg aan, deels nog geen woonbestemming zit. Vanuit het huidige bestemmingsplan heeft deze strook grond nu nog bestemming "bedrijventerrein".

Het ontwerp bestemmingsplan heeft de afgelopen weken ter visie gelegen en hierop zijn 2 zienswijzen binnengekomen bij de gemeente Oisterwijk. Dit betekent dat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld en daardoor kan de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voor deze woningen in fase 2 ook nog niet verleend worden. Hierdoor schuift de start van de verkoop van deze woningen ook op.

Hoe nu verder?

De gemeente Oisterwijk gaat nu eerst de binnengekomen zienswijzen beoordelen en beantwoorden. De verwachting is dat dit een aantal weken zal duren. Daarna zal het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld worden. Dit betekent dat de woningen dan eind dit jaar in verkoop zullen gaan. We vragen dus nog heel even geduld van je en we houden je natuurlijk op de hoogte zodra we een verkoopdatum weten.