Hoe verloopt de toewijzing van de woningen straks?

20 juli '17

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er woningen te koop zijn. Hoe worden de woningen dan toegewezen in KVL Dorp? Hieronder lichten we dat alvast graag aan je toe.

Inschrijving volledig digitaal

Naar verwachting gaan de eerste woningen in KVL Dorp dit najaar in verkoop. Op dat moment zijn alle stukken die je nodig hebt om een volledig beeld te krijgen van de woningen te downloaden op de website. Denk hierbij onder andere aan de verkoopbrochure, prijslijst, meer-/ minderwerklijst en de afwerking van de woningen.

Online via je Mijn Eigen Huis account kun je je dan inschrijven voor je 5 meest favoriete woning(en). Dit kan tot aan de zogenaamde sluitingsdatum. Dit is de uiterste datum waarop alle inschrijvingen van belangstellenden definitief bij ons bekend moeten zijn.

De toewijzing

Daarna vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere mensen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dus weet wat je bij de bank kunt lenen. Laat je bank dit bevestigen in een brief en mail die dan naar ons toe ([email protected]). In de brief bevestigt de bank dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.

Daarna kijken we ook naar het moment van inschrijving als belangstellende voor het betreffende project.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal (zonder voorbehoud) verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel BPD als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner een voordeel.

Ná de toewijzing

Als jij een woning toegewezen hebt gekregen, zie je dat in je Mijn Eigen Huis account. Vervolgens belt de makelaar je voor een verkoopgesprek. Na het gesprek heb je 1 week de tijd om te beslissen of je gaat kopen. Als jij afziet van de aankoop volgt een afspraak met een reserve-kandidaat voor het desbetreffende bouwnummer.

Heb je geen woning toegewezen gekregen? Dan krijg je daarvan ook bericht in je Mijn Eigen Huis account. Als iemand afziet van de koop, en jij bent de eerste reserve-kandidaat, dan wordt er meteen contact met jou opgenomen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Wie verkoopt de woningen straks?

Lelieveld Makelaardij uit Oisterwijk voert straks de verkoopgesprekken met de kandidaten. Mocht je vooruitlopend hierop al willen weten wat je huidige woning waard is? Dan kun je nú al bij hen terecht voor een vrijblijvend advies.

  Meer over de woningen?
  Meer over Mijn Eigen Huis account