Luchtfoto sanering KVL Oisterwijk

Als je wilt gaan bouwen op de grond van een voormalige leerfabriek weet je dat je extra goed moet kijken naar de bodem. Dat is in KVL dan ook zeker gedaan. En in tegenstelling tot het eerdere plan, is ook de grond in KVL Dorp nu helemaal gesaneerd.

Sanering KVL Dorp eerst

16 april '18

Na zorgvuldig onderzoek en allerlei rapporten is een aantal jaren geleden het saneringsplan voor heel KVL tot stand gekomen. Voor KVL Dorp betekende dit dat de 1e meter grond afgegraven zou worden. Dan zou er een zogenaamd signaleringsdoek komen. Zo'n doek wordt op 1 meter diepte aangebracht bovenop de niet gesaneerde grond. Daarna zou de bodem weer aangevuld worden met 1 meter nieuw aangevoerde grond.

Sanering KVL Dorp nu

Toen BPD de grond van de gemeente Oisterwijk kocht, hebben we onderzocht of het mogelijk was de kavels geheel te saneren, dus zonder gebruiksbeperkingen zoals een signaleringsdoek in de grond. En dat kon! Het bleek mogelijk te zijn om de door de leerlooierij veroorzaakte vervuiling van de bouwgrond te verwijderen. 
BPD heeft vervolgens Reyrink opdracht gegeven dat uit te voeren. Zo is de grond bij de woningen nu 1 meter diep afgegraven. Maar daar waar vervuiling werd aangetroffen die dieper zat dan die meter, is er verder afgegraven en is die vervuiling ook verwijderd. Daarna is het weer met nieuwe grond aangevuld.

Zo is de grond in KVL Dorp op gelijke wijze gesaneerd als in KVL West.

Geen signaleringsdoek meer nodig

Omdat de grond in KVL Dorp nu net zo diep is afgegraven als in KVL West, is een signaleringsdoek hier niet meer nodig. 
In KVL Dorp woon je straks op 'gewone' grond zoals ook bij huizen in andere (nieuwbouw)wijken. Een gerust idee toch?

  Meer over KVL
  Meer over de woningen