De stand van zaken op de bouwplaats van KVL

28 oktober '22

Er is veel te zien op de bouwplaats en de aannemer heeft weer aardig wat voortgang geboekt! Velen van jullie zullen de bouw op de voet volgen, maar hieronder lees je ook de stand van zaken, per blok, op de bouw.

Blok 1

Er wordt bij blok 1 nog volop aan de tweede verdiepingsvloeren gewerkt. Al het leidingwerk wat in de vloeren zit, wordt aangebracht zodat volgende week de vloer gestort kan worden. Sinds vorige week is de metselaar ook hier bezig met het metselen van de gevels. De komende weken is de metselaar druk met het metselen van de gevels tot en met de eerste verdieping.

Blok 2

De 2e verdiepingsvloeren van blok 2 zijn gestort. Na het ontkisten van de vloeren wordt het lijmwerk van de toppen uitgezet zodat de lijmer nog deze week kan beginnen met het verlijmen van de kalkzandsteen elementen van de tweede verdieping. Ondertussen is de metselaar de komende weken nog bezig met het metselen van de gevels tot en met de eerste verdieping.

Blok 3

De metselaar is al bijna klaar met het metselwerk tot en met de eerste verdieping. Afgelopen maandag is er gestart met het verlijmen van de kalkzandsteen elementen van de toppen (2e verdieping). Wanneer alle kalkzandsteen elementen zijn verlijmd, worden de muurplaten en gootrekken gemaakt. Een muurplaat is een houten balk die op de wand- en/of muur wordt gelegd en waarop de dakplaten worden. Dit is allemaal ter voorbereiding voor het leggen van de kappen. Dit staat gepland voor week 45!

Algemeen

De aannemer hoopt voor de kerstvakantie alle daken te leggen zodat ze in het nieuwe jaar verder kunnen met de afbouw van de woningen. Na het leggen van de kappen worden de trappen gezet en komen er binnenmuren in de woning. De binnenmuren zijn plafondhoge ytong elementen. Zodra de binnenmuren staan wordt het leidingwerk wat in de muren moet komen afgetekend. Als alles afgetekend staat mogen de kopers voor de eerste keer een kijkje in de woning nemen. Daarnaast zijn we 25 oktober begonnen met de bouw van de appartementen KVL Centraal! 

Wist je dat....

De eerste en tweede verdiepingsvloeren zijn in dit werk gemaakt d.m.v. breedplaatvloeren. Een breedplaatvloer is een half-geprefabriceerd vloersysteem. Bestaande uit dunne, naast elkaar geplaatste gewapende betonplaten. Hierop wordt in het werk het leidingwerk en boven wapening aangebracht waarna de vloer afgestort kan worden. Voor de verdiepingsvloeren gestort worden, wordt er een hoop leidingwerk aangebracht in deze vloeren. Het is af en toe best wel een puzzel om al het leidingwerk passend in de vloeren te maken. In de caroussel zie je een foto van een breedplaatvloer welke bijna klaar is voor de stort.

Prognose oplevering

De bouw verloopt nog steeds volgens planning en de prognose is dan ook niet gewijzigd. De aannemer verwacht omstreeks tweede kwartaal van 2023 te kunnen beginnen met het oplveren van de eerste woningen.

  Contact
  Meer nieuws