KVL gebouw Oisterwijk

Provincie als kartrekker

18 april '17

Met de aanschaf van het KVL terrein besloot de Provincie Noord-Brabant een aantal jaren geleden voor het eerst in eigen beheer een herontwikkeling en herbestemming van een erfgoedcomplex uit te voeren. Dit gebeurde in een periode waar er in de markt geen investeerders te vinden waren. Vanaf het begin af aan heeft de provincie Noord-Brabant aangegeven om hier later weer uit te stappen.

Ooit de grootste

Ooit was de KVL fabriek de grootste leerfabriek van Europa. De monumentale gebouwen en het KVL terrein waren de afgelopen jaren echter ernstig in verval geraakt. De Provincie wilde het terrein en een aantal monumentale gebouwen echter graag bewaren als cultureel erfgoed. 

Het was vanaf het moment van aankoop al de bedoeling om de niet Rijksmonumenten zonder renovatie en de Rijksmonumenten na renovatie later weer te verkopen als de marktomstandigheden weer beter waren. Deze tijd lijkt nu aangebroken te zijn. De provincie zet daarom de vier gebouwen op Leerfabriek KVL te koop. Het gaat om het Hoofdgebouw, U-gebouw, Ketelhuis en de Brandweergarage.

Alles tegelijk in verkoop

De provincie wil de gebouwen gelijktijdig verkopen en het liefst aan één nieuwe eigenaar. De komende periode kunnen belangstellende partijen hun interesse kenbaar maken. Daarbij wordt door de Provincie sterk gekeken naar geïnteresseerde marktpartijen die de cultuurhistorische waarde en het concept de 'Ambachtsplaats voor creativiTIJD' van het KVL terrein erkennen en daar in de verdere ontwikkeling een prominente plaats aan willen geven.

Zo blijft KVL een plek waar het bruist van creatieve energie & bedrijvigheid.