Sanering KVL Oisterwijk gestart

19 september '15

De fabrieken hebben 15 jaar leeggestaan maar nu is eindelijk een start gemaakt met de sanering van de vervuilde grond op het terrein van KVL. Overal op het terrein wordt een meter grond afgegraven en daarna wordt het weer opgevuld met schoon zand. 

De 1e saneringswerkzaamheden starten op de locatie waar straks de nieuwe woningen in KVL West komen. Bij het saneren wordt een laag met verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd. Vervolgens wordt er grond aangebracht die voor bewoning geschikt is.

Na de sanering wordt het terrein meteen bouwrijp gemaakt. Dat wil zeggen dat de ondergrondse infra (denk bijvoorbeeld aan riolering) en bovengrondse infra (bouwweg) aangelegd worden. 
Naar verwachting zal de 1e grond op het deel van KVL West nog dit jaar bouwrijp zijn.

Welke woningen zijn er op KVL West? Bekijk het woningaanbod
Wat is de planning? Meer over de planning